Warunki korzystania z tej witryny

Polityka ta ma na celu określenie granic, które są wymagane do korzystania z tekstu, komentarzy i innych zasobów interaktywnych na stronie WedrowkiGorskie.pl.

Ogólne:

1. Administracja strony określa zasady postępowania na niej i zastrzega sobie prawo do wymagania ich przestrzegania przez odwiedzających.

2. Nieznajomość zasad nie zwalnia z konieczności ich przestrzegania. Umieszczenie jakiejkolwiek wiadomości na stronie oznacza automatyczne zgody na te zasady i konieczność ich przestrzegania.

3. Używanie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na stronie jest dozwolone przez odwołanie (dla publikacji online - hiperłącze) do WedrowkiGorskie.pl. Link (hiperłącze) jest obowiązkowe niezależnie od pełnego lub częściowego wykorzystania materiałów.

4. Materiały oznaczone jako "Pod prawami reklamy" są publikowane na prawach reklamowych.

5. Wszystkie prawa do jakichkolwiek materiałów opublikowanych na stronie są chronione zgodnie z ukraińskim i międzynarodowym prawem o prawach autorskich i pokrewnych.

6. Administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych i artykułów informacyjnych, komentarzy użytkowników zamieszczonych na stronach witryny, a także za skutki ich publikacji i użytkowania. Opinia autorów artykułów i komentarzy zamieszczonych na naszych stronach może nie pokrywać się z opiniami i stanowiskiem redakcji.

7. Administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione w wyniku korzystania lub niekorzystania z jej informacji i usług.

8. Prawa autorskie © 2019 - 2024, "Wędrówki górskie w Polsce". Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykorzystanie zasobów:

1. Każdy, kto odwiedza WedrowkiGorskie.pl, może stać się czytelnikiem strony.

2. Każdy, kto zarejestruje się podając swoje imię, nazwisko i ważny adres e-mail, może korzystać z interaktywnych zasobów strony.

3. Administracja zobowiązuje się wykorzystywać adresy e-mail zarejestrowanych użytkowników strony wyłącznie do wysyłania wiadomości z serwisu, a nie do innych celów.

4. Tylko zarejestrowani czytelnicy strony mają możliwość dodawania komentarzy i obiektów na mapie.

Interaktywne zasoby strony:

1. Interaktywne zasoby strony są przeznaczone do wymiany poglądów na tematy określone w temacie zasobu.

2. Uczestnicy interaktywnych zasobów strony mogą tworzyć własne wiadomości tekstowe, a także komentować i wymieniać poglądy na temat opublikowanych przez innych użytkowników wiadomości.

Twoje materiały na stronie:

1. Zachowujesz prawo autorskie do wszystkich materiałów przesłanych na WedrowkiGorskie.pl.

2. WedrowkiGorskie.pl ma prawo korzystać z Twoich mediów bez ograniczeń na WedrowkiGorskie.pl oraz na stronach społecznościowych powiązanych z tą stroną.

3. WedrowkiGorskie.pl nie ma prawa przekazywać Twoich materiałów innym firmom lub zasobom internetowym.

Strona zabrania:

1. Nawoływania do siłowego zmiany lub obalenia konstytucyjnego porządku lub do przejęcia władzy państwowej; nawoływania do zmiany granic administracyjnych lub granicy państwa Ukrainy, naruszenia procedur określonych w Konstytucji Ukrainy; nawoływania do pogromów, podpaleń, zniszczeń mienia, przejęcia budynków lub obiektów, siłowego wysiedlenia obywateli; nawoływania do agresji lub do rozwiązania konfliktów zbrojnych.

2. Bezpośrednie i pośrednie obrażanie kogokolwiek, w tym polityków, urzędników, dziennikarzy, użytkowników zasobów, w tym pod względem narodowości, etniczności, rasy lub religii, a także wypowiedzi szowinistyczne.

3. Wulgaryzmy, treści pornograficzne, erotyczne lub seksualne.

4. Jakiekolwiek obraźliwe zachowanie wobec autorów artykułów i wszystkich uczestników zasobu.

5. Wypowiedzi mające na celu celowe prowokowanie ostrych reakcji innych uczestników zasobu.

6. Reklama, wiadomości komercyjne, a także wiadomości, które nie mają ładunku informacyjnego i nie dotyczą tematu zasobu.

7. Jakiekolwiek powiadomienia i inne działania zabronione przez prawo Ukrainy.

Postanowienia końcowe:

1. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tych zasadach. W tym przypadku stosowne powiadomienie o zmianach zostanie opublikowane na stronie.

2. Administracja strony może pozbawić uczestnika, który systematycznie łamie te zasady, prawa do korzystania ze strony.

3. Administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników strony.

4. Administracja jest zawsze gotowa uwzględnić życzenia i sugestie każdego uczestnika strony dotyczące pracy zasobu.

5. Uczestnik, który je zamieścił, ponosi odpowiedzialność za komunikaty zamieszczone na stronie.